tisdag 8 oktober 2013


Inför höstkonferensen

Under PUB-kvällen resonerade vi kring humanistiska ceremonier. Frågan är om vi ska ha det eller inte och om vi ska ha, hur de ska se ut.
Det är en fråga som inte är helt enkel. Det finns delade meningar inom förbundet. Därför ska årets höstkonferens handla om ceremonier. Föreningarna har fått ut ett material som ska diskuteras. Vår förening ska diskutera frågan 15 oktober. Tiden är knapp men medlemmarna har fått e-post om tid och plats för denna diskussion. Våra representanter till höstmötet tar med sig föreningens diskussion till höstmötet. Vill du ha din röst hörd är det alltså viktigt att du kommer till vår träff den 15 oktober.

I övrigt fortsätter PUB-aftnarna som vanligt.