tisdag 19 november 2013
HEDER OCH SAMVETE


Hur kan en hedersideologi uppstå och hur kan den leva vidare i ett modernt samhälle? Hör Eduardo Grutzky, expert på hederskulturer, berätta.
I boken HEDER OCH SAMVETE ger Eduardo Grutzky och journalisten Lars Åberg en inträngande övergripande skildring av hederskulturen och dess konsekvenser i samhället. Dessutom gör författarna en kritisk genomgång av den svenska debatten om hederskulturer.
På adressen   http://www.fritanke.se/smakprov/9789186061845.pdf    kan man provläsa ur deras bok.
Sedan 2009 är Eduardo Grutzky styrelseledamot i Humanisterna.

Torsdagen 28/11 kl 18.00 föreläser Eduardo på

Stadsbiblioteket i Jönköping, Smålandsrummet

Fri entrétisdag 8 oktober 2013


Inför höstkonferensen

Under PUB-kvällen resonerade vi kring humanistiska ceremonier. Frågan är om vi ska ha det eller inte och om vi ska ha, hur de ska se ut.
Det är en fråga som inte är helt enkel. Det finns delade meningar inom förbundet. Därför ska årets höstkonferens handla om ceremonier. Föreningarna har fått ut ett material som ska diskuteras. Vår förening ska diskutera frågan 15 oktober. Tiden är knapp men medlemmarna har fått e-post om tid och plats för denna diskussion. Våra representanter till höstmötet tar med sig föreningens diskussion till höstmötet. Vill du ha din röst hörd är det alltså viktigt att du kommer till vår träff den 15 oktober.

I övrigt fortsätter PUB-aftnarna som vanligt.

onsdag 25 september 2013


   Första höstpuben...

Kvällen blev lång med en hel del prat om annat än humanismen. Det behövs lite vanligt samkväm också för att föreningen sak vara livaktig.

Det blev en del prat om hur sommaren varit, vad vi gör och hur vi har det till vardags. Vi hade trevligt och kvällen blev ovanligt sen men till slut måste man ju ändå passa bussen.

Nu ser vi fram emot nästa PUB-afton som är 2 oktober från kl 18!
Vi ser fram emot att träffa dig!

måndag 19 augusti 2013


Sommaruppehållet är över....


Styrelsen har träffats och anmält representanter till Förbundets skolarbete. Vi får se om en eller två kan åka. Det beror på Förbundets ekonomi. Förbundet har en träff i oktober med representanter för föreningarna för att planera skolarbete under 2014. Vi rapporterar om detta senare under hösten när vi vet mer. Troligen blir det ett särskilt möte!

PUB-kvällarna börjar 4 september. Vi tjuvstartade lite i onsdags i samband med styrelsemötet. Det var ett bra väder för att sitta ute och prata. Vi resonerade en del om skriverierna i JP om religionsundervisning och lite om hur hösten ska se ut. Vi gör gärna en utflykt för att hälsa på någon annan humanistgrupp eller bara en utflykt för att träffas och prata i annan miljö. Utflyktsförslag tas gärna emot!

Vi ses 4 september på Bishops Arms vid 18-tiden.

söndag 26 maj 2013

Sommaren närmar sig och värmen kommer...


Vi har Humanist-PUB som vanligt onsdag 5 juni från kl 18 på Bishops Arms.
Det blir vårens sista ordinarie PUB-afton. Det hindrar inte att vi som vill ändå träffas första onsdagen i månaden även under sommaren. Höstens träffar inleds onsdag 4 september.

Under tiden är det bra att fundera på saker vi kan göra för medlemmar. Vi vill också gärna veta vad som sker utanför Jönköping. Har ni lokala träffar, idéer eller funderingar så går det bra att meddela det så tar vi med det på bloggen. Det går bra att skriva som kommentar så lägger jag in det som text sedan. Det går också bra att e-posta.

tisdag 23 april 2013


Äntligen är våren här!!

Det börjar bli lite varmare i luften även om det satt långt inne i år!
Vår nästa PUB-afton infaller på 1:a maj. Det är visserligen en röd dag (i dubbel bemärkelse) men vi ses ändå för en PUB-afton. 
Det har ju varit kongress i veckan och våra delegater nästan spricker av iver att dela med sig av erfarenheter!! 
Välkommen 1:a maj vid kl 18 till Bishops Arms för lite nyheter och lite skvaller från kongressen?!

söndag 7 april 2013


Inför kongressen Humanisternas kongress äger rum 20-21 april och nu har kongresshandlingarna kommit ut.

Från vår lokalorganisation kommer Sune och Doris att vara delegater. På ett medlemsmöte tisdagen 16 april finns det möjlighet att diskutera kongresshandlingarna (innehåller bl a verksamhetsberättelse, motioner, styrelsens förslag, förslag till nytt idéprogram, verksamhetsplan) som omfattar 81 sidor.

Medlemmar har fått e-post och möjlighet att ta del av hela materialet varför det inte läggs ut här.

Intresserade träffas 16 april kl 18.00 på Folkuniversitetet, Skolgatan 25 B i Jönköping.

Vi hoppas att kunna ha en intressant diskussion med mycket klokskap som Sune o Doris kan ta med sig till kongressen!

onsdag 27 mars 2013


Trevlig Påsk

Nu verkar det som att våren äntligen kommit. Det är lagom till påsk! Nätterna är visserligen fortfarande kalla men solen värmer skönt på dagen. Livsandarna vaknar!
Passa på att njuta av solen om du är ledig. Efter påsk är det PUB-afton igen!
Välkommen till Bishops Arms 3 april från kl 18!

torsdag 7 mars 2013


Mer om årsmötet

Vi gick igenom de vanliga årsmötespunkterna och kom fram till val. Tyvärr har vi inte hört något från valberedningen.
Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och två ersättare.
Sune Enbjärde omvaldes som ordförande, ett år.
Doris Nilsson och Tommy Falk valdes till ledamöter, två år.
Ella Mohlin och Lill-Kari Wendt valdes till ersättare, ett år.

Leif Jansson valdes till revisor.
Problemet med att vi saknar valberedning hänskjuts till styrelsen.

Styrelsen har sedan haft ett konstituerande möte. Doris utsågs till sekreterare för föreningen. Tommy utsågs till informationsansvarig (främst bloggen).

Föreningen har två platser på förbundskongressen i vår. Sune och Doris representerar. (Här kommer jag osökt att tänka på Mosebacke monarki.)

tisdag 5 mars 2013


Jaha... Då var årsmötet klart!


Det var en intressant föreläsning om förutsättningen för evolution och förutsättningen för att det inte ska vara evolution.

Förutsättningar för evolution är oändliga och mycket troliga!
Förutsättningen för att det inte ska ske evolution är så strikt att det inte är möjligt.

De går inte att ta med allt begripligt på denna sida men kort kan sägas:
För att evolution inte ska ske ska alla individer, inom respektive art, vara likadana. De ska få lika många avkommor vid samma ålder. De ska dö i samma ålder. Ingen lär sig något nytt. Korsningar ska vara omöjligt. Inga sjukdomar eller olycksfall får ske etc.

Är det troligt? Så fort något av det uppräknade finns, ja då finns förutsättningar för förändringar och därmed evolution.

Årsmötet, då?

Jo, det genomfördes också. Vi har en ny, delvis utökad, styrelse. Mer uppgifter kommer då protokollet är justerat.

torsdag 31 januari 2013


Föreläsning vid årsmötet

Sverker Johansson föreläser om "En värld utan Darwin", en analys om hur annorlunda världen skulle varit för att kreationisterna skulle ha rätt och Darwin skulle ha fel!

Lördag 2 mars kl 12.00 ses vi på Biblioteket, samlingslokal Saga

måndag 28 januari 2013


Årsmöte

Humanisterna i Jönköping har årsmöte 2 mars kl 13.30.

Årsmötet hålls i Stadsbiblioteket i Jönköping i möteslokal Sagan.
Mötet börjar med en föreläsning av Sverker Johansson, forskare på Högskolan i Jönköping. Ämnet för föreläsningen är inte känd just nu. Vi återkommer med närmare information.
Efter föreläsningen fortsätter vi med sedvanliga årsmötespunkter. Särskild kallelse går ut till alla med e-post.
Vi önskar stor uppslutning!

onsdag 23 januari 2013


Diskussion om idéprogrammet

22 januari träffades de som var intresserade för att diskutera förslagen till idéprogram och manifest.
Det blev en del prat om vad olika uttryck står för och kan tolkas som. Vi pratade om t.ex. åsiktsfrihet, religionsfrihet, jämlikhet.
Tror ni att vi var eniga om begreppens betydelse? Nä, kunde tro det!

Det fanns lika många åsikter som deltagare, men det är som det ska i den sorts organisation som Humanisterna är. Vi var i alla fall överens om att Humanisterna behövs!

"Utbrytarna" pratade vi också om lite kort. Vi vet för lite men frågan är om det är värt att ta reda på mer? I idéburna organisationer blir det alltid några som är missnöjda och vill "visa den rätta vägen". Det är en del av åsiktsfriheten och helt OK.

Nästa gång vi ses är på Bishops Arms 6 februari. Väl mött!

torsdag 3 januari 2013


Årets första PUB-kväll


Så har vi haft årets första PUB-kväll. Tyvärr var det en medlem som inte hittade oss. Han skriver att han sökte hästsvansar! Tyvärr måste vi meddela att alla medlemmar inte har hästsvans! Vi får bättra oss och markera på något annat sätt, där vi sitter!


Annars hade vi ett (flera) resonemang om Humanisternas uppgift. Vi pratade om politiken, ideologin, individernas lika värde oavsett kön, olikheter i världen etc. Vilken är Humanisternas främsta uppgift? En annan fråga var om troende kan vara med om de accepterar en sekulär stat? Något svar kom vi inte fram till annat än att vi inte tyckte riktigt lika i de flesta frågorna.

Nu väntar vi på att träffas för att resonera om Idéprogrammet och Manifestet, som är ute på remiss. E-post till medlemmarna kommer om detta.