måndag 31 oktober 2011

Humanisternas höstkonferens

Hej alla som hittar till vår blogg!
Nu på onsdag den 2 november ses vi på Bishops Arms vid sextiden då Sune och John berättar om konferensen i Stockholm den gångna helgen.

Offentligt möte med Hjälpkällan anordnas 17/11 på bibloteket,
mer info kommer senare.
Samtalskväll 15/11 ställs in p g a mötet under veckan.
Välkomna!

fredag 14 oktober 2011

Hur vill vi ha vår begravning?

Johans kafé den 18 oktober kl 18.00. Välkommen att diskutera!
Från 1 januari 2000 är Svenska kyrkan ansvarig för att tillhandahålla lokaler och gravplatser även för dem som inte tillhör något trossamfund. I Stockholm och Tranås har kommunen ansvaret. Verksamheten finansieras genom en obligatorisk begravningsavgift som samlas in tillsammans med skatten. Länsstyrelserna har särskilda ombud som ska se till att berättigade krav på rättvisa mellan olika livsåskådningar upprätthålls. Begravningslagen reglerar gravsättning och kremering. Kistan eller urnan placeras i jordgrav. Askan kan också spridas i en minneslund, i naturen eller i havet. Stoft eller aska får endast gravsättas på godkända begravningsplatser. Länsstyrelsen kan medge undantag för spridning av aska i havet.

Avhoppare från sekter

Den 12 oktober klockan 20:00 sändes i kanal 3 ett program som hette
"sanning och konsekvens". Den handlade om avhoppare från Jehovas vittnen och
Hjälpkällans verksamhet presenterades då. Roger Carlsson samt ytterligare en
representant kommer till Jönköping senare i höst.