torsdag 28 januari 2010

Heja EU-domstolen!

2002 krävde en italiensk mamma att de krucifix som satt på väggarna i hennes barns skola skulle tas ned då hon ansåg att dessa inverkade menligt på elevernas tankefrihet. I november kom domen från EU domstolen för mänskliga rättigheter och skolan beordrades att ta ned krucifixen. Detta har skapat enorm debatt i Italien.

En längre rapport om efterdyningarna av domen finns att finna på SVT:s hemsida HÄR och ett referat av domen från Sveriges Domstolar finns HÄR.

Som en humanistisk förening applåderar vi EU domstolens beslut då religiös påverkan inte har att göra i skolan. Alla har rätt till att undervisas i och upplysas om alla typer av trosinriktningar, sekter och ockultism för att sedan kunna bilda sig en egen uppfattning i vuxen ålder - av egen fri vilja utan påverkan från institutionen skolan.

Humanisterna Jönköping i pressen

Jönköping.Nu var på besök när lokalföreningen Humanisterna Jönköping startades. Klicka HÄR för att kolla in artikeln.

Vad som är extra roligt att se är att artikeln samlat på sig ett antal kommentarer, både positiva och negativa. En debatt fick därmed en flygande start!

torsdag 21 januari 2010

Humanisterna Jönköping - Dags att blogga!

I december 2009 tog Humanisterna Jönköping ett stort steg - de bildade en lokalavdelning till det nationella förbundet Humanisterna. Lokalavdelningen bildades med syfte att lyfta Humanisternas frågor nationellt, till ett lokalt plan och skapa lite debatt och samtal kring viktiga frågor. Denna blogg kommer att användas av lokalavdelningen för att dryfta aktuella och intressanta frågor med en lokal eller mer övergripande vinkling.

När lokalavdelningen skapades var ett av målen att ha en transparent organisation där alla som har intresse i de frågor som drivs är välkomna med åsikter och synpunkter. Genom att starta denna blogg strävar vi efter att enklare kunna nå ut till medlemmar och andra intresserade.


Så, välkommen till Humanisterna Jönköpings blogg - mycket nöje!


MVH,
Styrelsen Humanisterna Jönköping