onsdag 16 februari 2011

Vårt behov av sekulära samhällen

Hitler var dum men byggde fina vägar. Visst kan man se det positiva i allt det förskräckliga. Katoliker bedriver fint socialt arbete men begår övergrepp på barn. Islam har en imponerande historia vad gäller kultur och vetenskap men dess sharialagar hugger händerna av en tjuv. Judar stympar sina barn kallad omskärelse trots att man samtidigt anser människan vara Guds avbild. Vi humanister har inget emot religion och att människor har en tro. Det är dess handlingar och konsekvenser vi kritiserar. När nu KD:s krisgrupp förordar att dess värdegrund betonas starkare så innebär detta att vad bibeln lär skall påverka samhällsutvecklingen. Detta står i klar strid med vad vi humanister anser. Nämligen att tro skall vara skild från politik. Det finns inget land i världen byggd på religiösa föreställningar som bättre än våra sekulära samhällen tillfredsställer sin befolknings behov och önskningar.
Leif A Jansson