onsdag 9 maj 2012

Humanistisk cirkel

Vår cirkel på Johans café har nu hunnit halvvägs. Är alla närvarande så är vi åtta deltagare. Igår var vi fyra som diskuterade religiösa friskolor och vår syn på dessa. Erik hade gjort en sammanställning över lagtexter som i något fall är motsägande.
Skollagen såväl som läroplanerna föreskriver att skolor med offentlig huvudman skall vara ickekonfessionell. Liksom friskolor. Men dessa får ha en konfessionell inriktning... Europakonventionen förskriver att staten skall respektera föräldrarnas rätt att välja religiös undervisning för sina barn...
Nästa gång vi träffas diskuteras sekulära ceremonier. Ska skolavslutningen äga rum i kyrkan? Då pratar vi även vidare om hur vår förenings budskap bättre  kan komma ut.