söndag 30 september 2012

Vill du bli ännu klokare?


Högskolan i Jönköping har en intressant kurs på gång!


Vad är vetenskap? Vad är vetenskapligt? Hur skiljer man på vetenskap, ovetenskap och pseudovetenskap? Vad innebär det egentligen att något är "vetenskapligt bevisat"? Hur vetenskapligt är det egentligen med astrologi, evolution, slagrutor, intelligent design, genusvetenskap, homeopati, global uppvärmning eller telepati? Detta är kursen för alla som undrar över frågor i vetenskapens gränsland och var gränserna går.

Kursen går på kvällstid vårterminen -13. Läs mer genom att följa länken:

http://hj.se/hlk/utbildning/kurser.html?url=-258478183%2Fcourses%2FLVGA17%3Fsemester%3D20131&sv.url=12.6d29d72d12b581f2321800011339torsdag 6 september 2012

Nu har vi lite mer konkret om hösten


Jönköping


Christer Sturmark kommer till Jönköpings bibliotek måndag 22 oktober kl 18.00. Christer kommer att prata om Tro, vetande och sekulär humanism.
Kom dit och ta gärna med en kompis! Ingen entréavgift!

I höst anordnas en studiecirkel om Humanismen tillsammans med ABF. Se ABF:s programfolder eller medlemsutskicket. Man behöver inte vara medlem i Humanisterna för att delta. Man behöver inte heller "kunna" en massa. Meningen med cirkeln är ju att vi ska lära oss eller lära oss mer!

Värnamo

Per Dannefjord (vice ordf Humanisterna), medverkar vid Filosofiskt Café på Värnamo bibliotek tisdag 2 oktober. Per talar om Religionsfrihetens gränser. Ingen entréavgift!

Idéer?

Har du idéer om annat vi kan göra i humanistisk anda? Kanske på annan ort inom föreningens område? Kontakta oss via e-post eller genom att komma på Humanist-PUB första onsdagen i månaden.