fredag 12 augusti 2011

OBS Ingen samtalsträff i augusti

Under augusti är det ingen samtalskväll på johans café i Humanisterna Jönköpings regi utan vi siktar in oss på den tredje tisdagen i september istället.

Temat för träffen den 20 september är hur skarp religionskritik som är okej. Titta gärna på följande debatt för att få något att utgå ifrån.

måndag 1 augusti 2011

Stöd skatteverket!

I samband med dopet blir det lilla barnet medlem av Svenska kyrkan.
Som vuxen betalar man då medlemsavgift som automatiskt dras genom
skatten. Såvida man inte begärt utträde ur föreningen. Eftersom det
lilla barnet inte haft en chans att själv bestämma borde varje döpt
18-åring bli tillfrågad om man fortsättningsvis vill vara medlem. I
demokratisk ordning.
2006 skrev Skatteverket till regeringen och bad att få slippa driva in
kyrkoavgifterna från Svenska kyrkan och åtta andra trossamfund men har
inte hört något sedan dess. "Det har väl inte hänt så mycket eftersom
det inte har varit aktuellt att förändra rådande ordning," säger
Stefan Attefall. "Vi tycker att kultur och idrott är bra och ger stort
stöd till detta och vi tycker att trossamfunden spelar en viktig roll
i samhället och ger dem den här servicen," säger Attefall. För Svenska
kyrkans del handlar det om 14,7 miljarder kronor i år.
Själv tycker jag Humanisterna har gjort mycket gott, liksom
Rädda Barnen, varför de borde få samma service.
Leif A Jansson