torsdag 14 april 2011

Svar från Humanisterina i Jönköping till Gunnar Hillderdal

Nedan följer styrelsens svar i Jönköpingsposten på det inlägg som Gunnar Hillerdal publicerade i början av veckan.

"Först vill vi humanister i Jönköping tacka Gunnar Hillerdal för hans inbjudan till debatt. Till hans frågor:

Humanisternas femårsplan för Jönköping är densamma som för Humanisterna på riksplanet - ett sekulärt samhälle. Men tyvärr, likt många andra debattörer vill Gunnar Hillerdal ge sken av Humanisterna vill avskaffa religionen i allmänhet och kristendomen i synnerhet. Det stämmer inte. En moderat vill exempelvis på motsvarande sätt inte “avskaffa” socialdemokratin - det är en rentav förolämpande retorik som för tankarna till odemokratiska krafter - men mycket väl minska dess politiska inflytande. På samma sätt förhåller sig Humanisterna till religionen.

Vi hävdar bestämt att en sekularisering av samhället är den främsta vägen mot ett samhälle där alla kan leva sida vid sida. Vi står för frihet att leva som man vill, utan centrala övernaturliga påbud, regler och fördömanden. Det sekulära samhället är inte en värld för enbart ateister – det är en värld för alla som vill ge andra frihet att tro och leva som de vill, t ex ingå homoäktenskap. När staten och samhället inte tar ställning för någon enda religion, får vi sann religionsfrihet.

Vi anser också att religionen är en privatsak. Varje människa har rätt att utöva sin religion men ingen människa har rätt att göra det på ett sätt som inkräktar på en annan människas liv. Vidare tror vi på att varje människa har rättigheter och skyldigheter och att dessa inte kommer från någon gudom. Varken lag eller moral är något övernaturligt. När det kommer till hur vi beter oss mot varandra bör ingen människa varken luta sig mot, eller skylla på, något övernaturligt väsen. Istället är varje individ ansvarig för sina handlingar. Ibland kan det nästan uppfattas som om att religiösa tror att människor skulle mörda, kriga och förstöra planeten om det inte fanns någon gudom. Istället är vår uppfattning att det först är utan hänvisning till gudomar som vi kan finna en gemensam moral.

Gunnar Hillerdal ställer också frågan om kulturarvet. Tyvärr tillskriver Hillerdal även här Humanisterna något som vi inte står för. Humanisterna har ingen önskan att gömma eller glömma det kristna kulturarvet utan frågan handlar snarare om att även det kristna kulturarvet ska vara tillgängligt för samtliga medborgare. Det är återigen en vanlig, och ganska obegriplig, missuppfattning att sekulär humanism – eller för den delen ateism och skepticism - på något sätt skulle stå i motsats till kultur, historia, känslor eller fantasi. Vi tror att det skulle gagna mänskligheten om vi skiljde på fantasi och verklighet, men det är inte samma sak som att “avskaffa” fantasin. Tvärtom. Fantasin, eller förmågan att föreställa sig bortom det timliga och det som redan är förklarat, är omistlig för konst och vetenskap – men kan hindra utvecklingen när det gäller politiska beslut som inskränker livet för vår nästa.

Avslutningsvis lämnar vi väldigt gärna plats för kritiska frågor och vi tar gärna debatten. Christer Sturmark har varit i Jönköping så sent som i november och diskuterade då dödshjälp med religiösa företrädare. För en humanist finns det inga dogmer, inga eviga sanningar som inte kan debatteras. Sådana hållningar hör snarare religionen till. En humanist är alltid beredd att ompröva sin hållning, när nya rön eller argument kommer fram."

Styrelsen för Humanisterna i Jönköping
John Abramsson, ordförande
Henrik Hermansson
Ida Abramsson
Eva Charlotte Dahnberg
Andreas Brun Hansen
Sune Enbjärde

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar