fredag 27 januari 2012

En bok om humanism.


Recension
Kort Om hjärnan, Kort Om etik, Kort Om Humanism är titlar som förlaget Fri Tanke ger ut. Den senaste i raden av små böcker i skilda ämnen behandlar just humanismen. "Redan de gamla grekerna" hade tankar om vad som utmärker människan och om vikten att utveckla en god karaktär.
Upplysningstiden poängterade vikten av medborgare med förmåga att tänka och ifrågasätta. Den korta historiska framställningen mynnar ut i konstaterandet att modern teologi är svår att skilja från humanismens idéer. De bekanta argumenten för och emot Guds existens diskuteras ingående utmynnande i teodicéproblemet: hur kan en allsmäktig och god Gud tillåta all den ondska och lidande som världen är full av?
Nej, säger humanister, moral förutsätter inte en tro på en övernaturlig gud. På samma sätt som religiösa människor är oense i frågor om samkönade äktenskap, aborter, dödshjälp, djurs rättigheter så är humanister av olika åsikt. En humanist lägger större moralisk vikt vid konsekvenserna av en handling. Humanisten intar inte en hållning därför att en helig bok eller dess uttolkare säger så utan är en ståndpunkt de själva kommit fram till. Förnuftets roll i moraliska frågor är alltså av avgörande betydelse. Därmed inte sagt att allt går an, en kritik som humanister ofta får.
Det jag saknar i denna föredömligt lätt tillgängliga skrift om svåra frågor är kommentarer om humanistens "bibel": FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna respektive Barnkonventionen. Båda är rättesnören i moraliska frågor vilka ifrågasätts runt om i världen i denna dag.
Boken som författats av Stephen Law, lektor i filosofi vid University of London, behandlar också vad kravet på ett sekulärt samhälle innebär. Humanisten menar att staten bör inta en neutral hållning till religioner.
Leif

måndag 16 januari 2012

Religion och Politik

Årsmöte den 3 mars kl 12.30.
Plats: Smålandsrummet, Biblioteket i Jönköping.

Under rubriken Religion och Politik berättar Leif Carlsson, en av Högskolans mest uppskattade föreläsare, om den Kristna högern i Sverige och i USA.
Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna!

torsdag 12 januari 2012

En ny religion har uppstått!
Kammarkollegiet har officiellt erkänt Kopimisterna som en egen religion för nätpirater.
Religionen heter Kopimismen och dess överstepräst Isak Gerson som är filosofistudent
i Uppsala säger: “Att kopiera och sprida är en av religionens viktigaste
trossatser.” Enligt kammarkollegiets chefsjurist Bertil Kallner kan
ett trossamfund se ut nästan hur som helst bara det finns en “religiös
gemenskap”. Nu är tilltaget troligen ett skämt men det visar ändå
statens ambivalens i religiösa frågor. Statens förhållande och stöd
till livsåskådningar är egendomligt. Bara föreningar som har religiös
samhörighet får pengar från staten. Förutom Svenska kyrkan även
baptisterna, Pingstkyrkan, buddhister för att nämna några, men icke
Humanisterna. Kanske kan nu beslutet att Kopimisterna är ett
trossamfund förmå den svenska staten att ta steget fullt ut och
faktiskt bli sekulär på riktigt.

torsdag 5 januari 2012

Studiekvällarna på Johans Kafé gör nu ett uppehåll till efter årsmötet. Detta kommer vi att avhålla i början av mars.