tisdag 29 april 2014

Rapport från kongressen

Vi var två representanter från Jönköping som deltog i Humanisternas kongress den 26-27 april.

Den stora nyheten var att kongressen från och med nu kommer att vara vartannat år och att det däremellan kommer att arrangeras höstkonferenser för diskussioner om idé- och verksamhetsutveckling.

Dessutom beslutade kongressen att införa en ny grafisk profil. Utöver en ny logga kommer det även finnas modeller för diverse trycksaker samt ett nedladdningsbart typsnitt som till exempel kan användas i lokala bloggar som denna (kommer).

En ny styrelse valdes. Se mer på den nationella hemsidan för mer information.

Vi fick även en genomgång av den nya skolpresentationen och tips kring hur man kan göra en dylik.

Glöm nu inte bort att dyka upp på det kommande mötet på Johans café den 7 maj klockan 18.00 så att vi kan diskutera kring skolpresentationer samt delatagande i årets lokala pridetåg.

fredag 4 april 2014

Nu händer det grejer under våren.

Den andre april var vi några diskussionsglada som möttes i ABF:s lokaler och diskuterade det mesta som föll oss in.

Viktigast var att vi beslutade oss för två saker. För det första att vi träffas nästa gång på Johans café den 7 maj klockan 18.00- Då ska vi gå igenom det presentationsmaterial för skolor som är tämligen nytt. Detta för att vi sedan ska stå rustade för att kunna presentera vår livsåskådning i diverse skolsammanhang.

Vi bestämde oss också för att delta i årets prideparad den 17 maj i Jönköping. Detta för att visa att vi är ett förbund som stödjer allas rätt till grundläggande mänskliga rättigheter. För de som är intresserade att gå med i tåget så kan det vara en bra idé att dyka upp på vårt nästa möte den 7 maj. Vi kommer att ha ett plakat med Humanisternas logga på och om ni har andra idéer så ta gärna med dem till Johans café.

Förutom den7 maj så kommer vi även att träffas på café Nyfiket på tändsticksområdet den 4 juni och även då klockan 18.00.