torsdag 31 januari 2013


Föreläsning vid årsmötet

Sverker Johansson föreläser om "En värld utan Darwin", en analys om hur annorlunda världen skulle varit för att kreationisterna skulle ha rätt och Darwin skulle ha fel!

Lördag 2 mars kl 12.00 ses vi på Biblioteket, samlingslokal Saga

måndag 28 januari 2013


Årsmöte

Humanisterna i Jönköping har årsmöte 2 mars kl 13.30.

Årsmötet hålls i Stadsbiblioteket i Jönköping i möteslokal Sagan.
Mötet börjar med en föreläsning av Sverker Johansson, forskare på Högskolan i Jönköping. Ämnet för föreläsningen är inte känd just nu. Vi återkommer med närmare information.
Efter föreläsningen fortsätter vi med sedvanliga årsmötespunkter. Särskild kallelse går ut till alla med e-post.
Vi önskar stor uppslutning!

onsdag 23 januari 2013


Diskussion om idéprogrammet

22 januari träffades de som var intresserade för att diskutera förslagen till idéprogram och manifest.
Det blev en del prat om vad olika uttryck står för och kan tolkas som. Vi pratade om t.ex. åsiktsfrihet, religionsfrihet, jämlikhet.
Tror ni att vi var eniga om begreppens betydelse? Nä, kunde tro det!

Det fanns lika många åsikter som deltagare, men det är som det ska i den sorts organisation som Humanisterna är. Vi var i alla fall överens om att Humanisterna behövs!

"Utbrytarna" pratade vi också om lite kort. Vi vet för lite men frågan är om det är värt att ta reda på mer? I idéburna organisationer blir det alltid några som är missnöjda och vill "visa den rätta vägen". Det är en del av åsiktsfriheten och helt OK.

Nästa gång vi ses är på Bishops Arms 6 februari. Väl mött!

torsdag 3 januari 2013


Årets första PUB-kväll


Så har vi haft årets första PUB-kväll. Tyvärr var det en medlem som inte hittade oss. Han skriver att han sökte hästsvansar! Tyvärr måste vi meddela att alla medlemmar inte har hästsvans! Vi får bättra oss och markera på något annat sätt, där vi sitter!


Annars hade vi ett (flera) resonemang om Humanisternas uppgift. Vi pratade om politiken, ideologin, individernas lika värde oavsett kön, olikheter i världen etc. Vilken är Humanisternas främsta uppgift? En annan fråga var om troende kan vara med om de accepterar en sekulär stat? Något svar kom vi inte fram till annat än att vi inte tyckte riktigt lika i de flesta frågorna.

Nu väntar vi på att träffas för att resonera om Idéprogrammet och Manifestet, som är ute på remiss. E-post till medlemmarna kommer om detta.