torsdag 21 januari 2010

Humanisterna Jönköping - Dags att blogga!

I december 2009 tog Humanisterna Jönköping ett stort steg - de bildade en lokalavdelning till det nationella förbundet Humanisterna. Lokalavdelningen bildades med syfte att lyfta Humanisternas frågor nationellt, till ett lokalt plan och skapa lite debatt och samtal kring viktiga frågor. Denna blogg kommer att användas av lokalavdelningen för att dryfta aktuella och intressanta frågor med en lokal eller mer övergripande vinkling.

När lokalavdelningen skapades var ett av målen att ha en transparent organisation där alla som har intresse i de frågor som drivs är välkomna med åsikter och synpunkter. Genom att starta denna blogg strävar vi efter att enklare kunna nå ut till medlemmar och andra intresserade.


Så, välkommen till Humanisterna Jönköpings blogg - mycket nöje!


MVH,
Styrelsen Humanisterna Jönköping

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar