torsdag 28 januari 2010

Heja EU-domstolen!

2002 krävde en italiensk mamma att de krucifix som satt på väggarna i hennes barns skola skulle tas ned då hon ansåg att dessa inverkade menligt på elevernas tankefrihet. I november kom domen från EU domstolen för mänskliga rättigheter och skolan beordrades att ta ned krucifixen. Detta har skapat enorm debatt i Italien.

En längre rapport om efterdyningarna av domen finns att finna på SVT:s hemsida HÄR och ett referat av domen från Sveriges Domstolar finns HÄR.

Som en humanistisk förening applåderar vi EU domstolens beslut då religiös påverkan inte har att göra i skolan. Alla har rätt till att undervisas i och upplysas om alla typer av trosinriktningar, sekter och ockultism för att sedan kunna bilda sig en egen uppfattning i vuxen ålder - av egen fri vilja utan påverkan från institutionen skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar