onsdag 27 mars 2013


Trevlig Påsk

Nu verkar det som att våren äntligen kommit. Det är lagom till påsk! Nätterna är visserligen fortfarande kalla men solen värmer skönt på dagen. Livsandarna vaknar!
Passa på att njuta av solen om du är ledig. Efter påsk är det PUB-afton igen!
Välkommen till Bishops Arms 3 april från kl 18!

torsdag 7 mars 2013


Mer om årsmötet

Vi gick igenom de vanliga årsmötespunkterna och kom fram till val. Tyvärr har vi inte hört något från valberedningen.
Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och två ersättare.
Sune Enbjärde omvaldes som ordförande, ett år.
Doris Nilsson och Tommy Falk valdes till ledamöter, två år.
Ella Mohlin och Lill-Kari Wendt valdes till ersättare, ett år.

Leif Jansson valdes till revisor.
Problemet med att vi saknar valberedning hänskjuts till styrelsen.

Styrelsen har sedan haft ett konstituerande möte. Doris utsågs till sekreterare för föreningen. Tommy utsågs till informationsansvarig (främst bloggen).

Föreningen har två platser på förbundskongressen i vår. Sune och Doris representerar. (Här kommer jag osökt att tänka på Mosebacke monarki.)

tisdag 5 mars 2013


Jaha... Då var årsmötet klart!


Det var en intressant föreläsning om förutsättningen för evolution och förutsättningen för att det inte ska vara evolution.

Förutsättningar för evolution är oändliga och mycket troliga!
Förutsättningen för att det inte ska ske evolution är så strikt att det inte är möjligt.

De går inte att ta med allt begripligt på denna sida men kort kan sägas:
För att evolution inte ska ske ska alla individer, inom respektive art, vara likadana. De ska få lika många avkommor vid samma ålder. De ska dö i samma ålder. Ingen lär sig något nytt. Korsningar ska vara omöjligt. Inga sjukdomar eller olycksfall får ske etc.

Är det troligt? Så fort något av det uppräknade finns, ja då finns förutsättningar för förändringar och därmed evolution.

Årsmötet, då?

Jo, det genomfördes också. Vi har en ny, delvis utökad, styrelse. Mer uppgifter kommer då protokollet är justerat.