torsdag 7 mars 2013


Mer om årsmötet

Vi gick igenom de vanliga årsmötespunkterna och kom fram till val. Tyvärr har vi inte hört något från valberedningen.
Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och två ersättare.
Sune Enbjärde omvaldes som ordförande, ett år.
Doris Nilsson och Tommy Falk valdes till ledamöter, två år.
Ella Mohlin och Lill-Kari Wendt valdes till ersättare, ett år.

Leif Jansson valdes till revisor.
Problemet med att vi saknar valberedning hänskjuts till styrelsen.

Styrelsen har sedan haft ett konstituerande möte. Doris utsågs till sekreterare för föreningen. Tommy utsågs till informationsansvarig (främst bloggen).

Föreningen har två platser på förbundskongressen i vår. Sune och Doris representerar. (Här kommer jag osökt att tänka på Mosebacke monarki.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar