söndag 7 april 2013


Inför kongressen Humanisternas kongress äger rum 20-21 april och nu har kongresshandlingarna kommit ut.

Från vår lokalorganisation kommer Sune och Doris att vara delegater. På ett medlemsmöte tisdagen 16 april finns det möjlighet att diskutera kongresshandlingarna (innehåller bl a verksamhetsberättelse, motioner, styrelsens förslag, förslag till nytt idéprogram, verksamhetsplan) som omfattar 81 sidor.

Medlemmar har fått e-post och möjlighet att ta del av hela materialet varför det inte läggs ut här.

Intresserade träffas 16 april kl 18.00 på Folkuniversitetet, Skolgatan 25 B i Jönköping.

Vi hoppas att kunna ha en intressant diskussion med mycket klokskap som Sune o Doris kan ta med sig till kongressen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar