torsdag 3 januari 2013


Årets första PUB-kväll


Så har vi haft årets första PUB-kväll. Tyvärr var det en medlem som inte hittade oss. Han skriver att han sökte hästsvansar! Tyvärr måste vi meddela att alla medlemmar inte har hästsvans! Vi får bättra oss och markera på något annat sätt, där vi sitter!


Annars hade vi ett (flera) resonemang om Humanisternas uppgift. Vi pratade om politiken, ideologin, individernas lika värde oavsett kön, olikheter i världen etc. Vilken är Humanisternas främsta uppgift? En annan fråga var om troende kan vara med om de accepterar en sekulär stat? Något svar kom vi inte fram till annat än att vi inte tyckte riktigt lika i de flesta frågorna.

Nu väntar vi på att träffas för att resonera om Idéprogrammet och Manifestet, som är ute på remiss. E-post till medlemmarna kommer om detta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar