söndag 4 mars 2012

Årsmöte i Föreningen Humanisterna Jönköping

Till ny ordförande valdes Sune Enbjärde. Tillsammans med Doris
Nilsson, Andreas Brun Hansen och Tommy Falk skall de leda föreningen det
närmaste året. Föreningen hade vid årsskiftet 70 medlemmar.

Humanister finns det runt om i Sverige. Studerar man Humaniora vid
högskola eller universitet så är man humanist. Humanistiska Förbundet
som funnits över 100 år ägnar sig åt kultur och bildningsfrågor.
Kristna humanister vill att samhället skall baseras på kristna
värderingar. Liksom Kristdemokraterna och Kristna socialdemokrater,
tidigare Broderskapsrörelsen, som alla vill ha bibeln som rättesnöre.
Samt Humanisterna som tvärs emot föredrar det sekulära samhället där
kyrka och stat är åtskilda, där religion är en privalsak och inte med
sina dogmer påverkar politiken. Om den Kristna högern i USA och i
Sverige talade Teologie doktor Leif Carlsson från Högskolan. Han
menade att utan kunskap om hur de första europeiska emigranterna
uppfattade USA som det förlovade av Gud utvalda landet kunde man inte
förstå dagens republikanska presidentkandidater. När USA går in i de
båda världskrigen så är det snarast som en religiös kallelse att bistå.
Den uppfattningen kallas USA:s civilreligion. Ett 50-tal intresserade
lyssnade på den mycket pedagogiska framställningen innan årsmötet vidtog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar