fredag 27 januari 2012

En bok om humanism.


Recension
Kort Om hjärnan, Kort Om etik, Kort Om Humanism är titlar som förlaget Fri Tanke ger ut. Den senaste i raden av små böcker i skilda ämnen behandlar just humanismen. "Redan de gamla grekerna" hade tankar om vad som utmärker människan och om vikten att utveckla en god karaktär.
Upplysningstiden poängterade vikten av medborgare med förmåga att tänka och ifrågasätta. Den korta historiska framställningen mynnar ut i konstaterandet att modern teologi är svår att skilja från humanismens idéer. De bekanta argumenten för och emot Guds existens diskuteras ingående utmynnande i teodicéproblemet: hur kan en allsmäktig och god Gud tillåta all den ondska och lidande som världen är full av?
Nej, säger humanister, moral förutsätter inte en tro på en övernaturlig gud. På samma sätt som religiösa människor är oense i frågor om samkönade äktenskap, aborter, dödshjälp, djurs rättigheter så är humanister av olika åsikt. En humanist lägger större moralisk vikt vid konsekvenserna av en handling. Humanisten intar inte en hållning därför att en helig bok eller dess uttolkare säger så utan är en ståndpunkt de själva kommit fram till. Förnuftets roll i moraliska frågor är alltså av avgörande betydelse. Därmed inte sagt att allt går an, en kritik som humanister ofta får.
Det jag saknar i denna föredömligt lätt tillgängliga skrift om svåra frågor är kommentarer om humanistens "bibel": FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna respektive Barnkonventionen. Båda är rättesnören i moraliska frågor vilka ifrågasätts runt om i världen i denna dag.
Boken som författats av Stephen Law, lektor i filosofi vid University of London, behandlar också vad kravet på ett sekulärt samhälle innebär. Humanisten menar att staten bör inta en neutral hållning till religioner.
Leif

2 kommentarer:

 1. Hej, jag har också läst boken. Den gav bra information. Jag tycker att det är viktigt med upplysning att religionen inte har monopol på moral. Man kan ha moral utan att tro på Gud. Den som tror på Gud skyller ofta på honom när det gått dåligt eller också tror man att Gud gjort något gott när det gått bra. Jag tycker att man tar mer ansvar för sina handlingar om man är humanist. Det är bara jag själv med mina tankar som kan påverka vad jag gör.

  SvaraRadera
 2. hur var hittar jag boken i bokhandeln o vad heter den ?
  såsom ifrågasättande självständigt tänkande socialistisk ateist låter "humanismen" som nåt vettigt ?
  Rolf Jönköping
  robe4808@gmail.com

  SvaraRadera