fredag 3 september 2010

Utbilda dig!

Vilket bättre sätt att sprida upplysande idéer än genom utbildning? Humanisterna Jönköping vill därför lyfta fram följande utbildning på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla därute att tipsa om ytterligare utbildningar!

Religion, makt och sexualitet i ett genusperspektiv

Mer om anmälan | Beställ kataloger | Kursplaner

Beskrivning

Religion och religiösa värderingar har genom historien format uppfattningar om könsroller och synen på sexualitet. Kursen visar hur sådana genusperspektiv med dess koppling till sexualitet har behandlats i olika religiösa traditioner. Fokus läggs på det västerländska samhället. Kursen utgör ett komplement till den fristående kursen Religion, samhälle och sexualitet, 7,5 hp (5 poäng) men kan läsas separat.

Kursinnehåll

I kursens första del görs en översiktlig genomgång av hur teorier och texter om makt och genusperspektiv belysts i olika religiösa traditioner och hur detta påverkat uppfattningar om sexualitet med fokus på västerlandet.

I den andra delen diskuteras hur detta gestaltas i film, teater och litteratur.

Behörighetskrav

Tidigare högskolestudier krävs ej.

Grundläggande behörighet

Kursinformation

TypOmfattning
Grundkurs7,5 HP


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar