tisdag 19 november 2013
HEDER OCH SAMVETE


Hur kan en hedersideologi uppstå och hur kan den leva vidare i ett modernt samhälle? Hör Eduardo Grutzky, expert på hederskulturer, berätta.
I boken HEDER OCH SAMVETE ger Eduardo Grutzky och journalisten Lars Åberg en inträngande övergripande skildring av hederskulturen och dess konsekvenser i samhället. Dessutom gör författarna en kritisk genomgång av den svenska debatten om hederskulturer.
På adressen   http://www.fritanke.se/smakprov/9789186061845.pdf    kan man provläsa ur deras bok.
Sedan 2009 är Eduardo Grutzky styrelseledamot i Humanisterna.

Torsdagen 28/11 kl 18.00 föreläser Eduardo på

Stadsbiblioteket i Jönköping, Smålandsrummet

Fri entré