onsdag 6 juni 2012

Cirklar om humanism i höst.
En studiecirkel har under våren ägt rum i Humanisternas regi. Där har diskuterats det förslag till idéprogram som en kongress nästa år skall lägga fast.
Att det sekulära samhället är den främsta garanten för religionsfrihet och att deklarationen om de mänskliga rättigheterna tagit över bibelns roll som rättesnöre i moraliska frågor blev deltagarna snabbt överens om. Tro endast på det som det finns förnuftiga skäl att hålla för sant enades vi om. En vetenskaplig hållning har bäst förutsättning att komma sanningen närmast.
Många kontroversiella frågor luftades. Att kungafamiljen är de enda svenskar som måste tillhöra en viss religiös tro, att dopet innebär ett medlemskap man inte bett om, att utbildningen av präster lika lite som muslimska imamer inte bör vara statens uppgift utan de olika samfundens, att kommunen bör få ansvaret för begravningsväsendet i stället för svenska kyrkan.
Kan religiösa friskolor accepteras, vad kan kristna värderingar innebära, är skolavslutningar till för alla barn, medicinsk etik, är Sverige en sekulär stat, var ytterligare ämnen som diskuterades. Till hösten kommer ett par studieförbund att erbjuda studiecirklar i ämnet humanism. Där kan det diskuteras vidare!
Leif A Jansson